Đất màu là gì

Đất màu là gì, có được chuyển đổi đất màu qua đất ở hay không. Thăng Long Real sẽ giải đáp ngay trong bài viết sau đây.

Đất màu là gì

Luật đất đai không có định nghĩa về đất màu, đất vườn. Tuy nhiên theo từ điển tiếng Việt:

Đất màu là đất ở vùng khô chuyên trồng các loại cây hoa màu như khoai, lạc, đậu thay vì cây lúa. Còn đất vườn là đất để trồng cây cối, rau cỏ.

Như vậy, ta có thể hiểu đất màu là loại đất nằm trong nhóm đất nông nghiệp.

Đất màu là đất ở vùng khô chuyên trồng các loại cây hoa màu như khoai, lạc, đậu thay vì cây lúa. Còn đất vườn là đất để trồng cây cối, rau cỏ.

Có được chuyển đổi sang đất ở hay không

Đất màu thuộc trong nhóm đất nông nghiệp. Do đó, hoàn toàn có thể chuyển đổi sang đất ở được. Quy định tại Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất (chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp).

Cũng cần lưu ý thêm, cơ quan quản lý cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 52 Luật Đất đai gồm Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất mà bạn gửi.

Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được hướng dẫn bởi Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Cụ thể, bạn nộp một bộ hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai (UBND cấp huyện) theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT. Gồm:

  • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT.
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).

Sau đó, văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận vào Đơn đăng ký; xác nhận mục đích sử dụng đất vào Giấy chứng nhận; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có); trao Giấy chứng nhận cho bạn.

Thời hạn giải quyết là không quá 15 ngày kể từ ngày bạn nộp hồ sơ hợp lệ.

Nghĩa vụ tài chính quy định tại Điều 5 Thông tư 76/2014/TT-BTC. Việc tính ra số tiền có thể khác đôi chút tùy theo mỗi địa phương.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here