Quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương 1/25000

16
Quy hoạch tỉnh Bình Dương

Quy hoạch tỉnh Bình Dương tỷ lệ 1/25000 hướng đến mục tiêu xây dựng Bình Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2020-2030.

Update: Đất Bình Dương đang cập nhật thông tin quy hoạch chi tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bình Dương, quý khách quan tâm vui lòng đăng ký để nhận được bản tin hữu ích nhất.

Thông tin quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương

Quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/25000) đô thị Bình Dương tầm nhìn 2030 bao gồm các nội dung:

 1. Vị trí, diện tích và phạm vi ranh giới khu vực quy hoạch
 2. Tính chất và mục tiêu
 3. Các chỉ tiêu phát triển đô thị
 4. Định hướng tổ chức không gian đô thị
 5. Vị trí, quy mô các khu chức năng chính
 6. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật
 7. Đánh giá môi trường chiến lược
 8. Các quy định về không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị
 9. Các chương trình ưu tiên đầu tư

1/ Vị trí, diện tích và phạm vi ranh giới khu vực quy hoạch

Tỉnh Bình Dương thuộc miền Đông Nam Bộ, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng Thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích tự nhiên của tỉnh là 2.695,22km2.

Ranh giới quy hoạch là ranh giới hành chính tỉnh hiện nay:

 • Phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai
 • Phía Tây giáp TP.HCM
 • Phía Nam giáp TP.HCM
 • Phía Bắc giáp tỉnh Tây Ninh và tỉnh Bình Phước.

2/ Tính chất và mục tiêu

3/ Các chỉ tiêu phát triển đô thị

4/ Định hướng tổ chức không gian đô thị

5/ Vị trí, quy mô các khu chức năng chính

6/ Hệ thống hạ tầng kỹ thuật

7/ Đánh giá môi trường chiến lược

8/ Các quy định về không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị

Quy định cụ thể trong văn bản chi tiết về quản lý theo đồ án quy hoạch chung xây dựng Đô thị Bình Dương.

9/ Các chương trình ưu tiên đầu tư trong quy hoạch tỉnh Bình Dương

Hoàn thành đường Mỹ Phước – Tân Vạn, đường ĐT 744, đường Thủ Biên – Hưng Hòa và các tuyến đường BOT trên địa bàn thị xã Tân Uyên.

Xây dựng Trung tâm chính trị hành chính tập trung tại đô thị mới Hòa Phú, trung tâm hành chính thị xã Bến Cát.

Thông tin quy hoạch tỉnh Bình Dương

Văn bản pháp lý liên quan

 • Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng, tỷ lệ 1/100.000.
 • Các bản đồ hiện trạng gồm: hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, giao thông, cấp điện và chiếu sáng đô thị, cấp nước, độ cao nền và thoát nước mưa, thoat nước bẩn, thu gom chất thải rắn, nghĩa trang, môi trường, đánh giá tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng, tỷ lệ 1/25.000.
 • Sơ đồ định phướng phát triển không gian toàn đô thị, tỷ lệ 1/25.000.
 • Sơ đồ định phướng phát triển hạ tầng kỹ thuật toàn đô thị, tỷ lệ 1/25.000.
 • Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng của khu vực đô thị trung tâm theo các giai đoạn quy hoạch, tỷ lệ 1/10.000.
 • Các bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường cua khu vực đô thị trung tâm, tỷ lệ 1/10.000.
 • Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược, tỷ lệ 1/25.000.
 • Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung.

Vai trò của đồ án quy hoạch tỉnh Bình Dương

Cơ sở để các nhành, các cấp triển khai công tác quy hoạch kinh tế xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch phân khu và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản, đảm bảo lộ trình phát triển nâng cấp đô thị tỉnh Bình Dương.

Trách nhiệm

Sở xây dựng chủ trì tổ chức thực hiện công bố, công khai quy hoạch, lưu trữ theo quy định. Đồng thời hướng dẫn UBND các huyện, thị xã triển khai công tác quản lý độ thị Bình Dương, lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, lập quy chế quản lý kiến trúc.

Các sở, ngành và địa phương liên quan trên cơ sở quy hoạch được duyệt, triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng của địa phương đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với quy hoạch tỉnh Bình Dương.

5/5 (1 Review)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here